Förändrings­ledning och coaching som tar er dit ni vill

Välkommen till BraNok

Tillsammans för en hållbar framtid

BraNok har fokus på FN´s Globala mål; 3, 4, 5, 10 och 16 – och medverkar till att nå målen genom att:

 • Stödja förebyggande insatser för god hälsa och främja psykisk hälsa och välbefinnande (3)
 • Bidra till att skapa lärande organisationer som erbjuder trygga och inkluderande lärandemiljö (4)
 • Stödja rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser samt stödja fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande (5)
 • Stödja allas lika rättigheter och främja social och ekonomisk inkludering (10)
 • Bidra till att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta organisationer med ansvarstagande på alla nivåer (16)
 • Bidra till att säkerställa ett lyhört och inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer (16)
 

Våra tjänster

Varför BraNok?

Vi hjälper privat och offentlig sektor, team och individer att utvecklas och nå sina mål, genom att

 • Utveckla djupare och hållbara relationer med era kunder.
 • Utveckla ledare som andra vill följa. 
 • Utveckla personer att få balans, god hälsa, minska stress och nå sina mål.
 • Ge stöd till medarbetarutveckling och självledarskap.
 • Bidra till en bättre kultur och struktur.
 • Effektivisera och förbättra vardagsarbete.
 • Systematisera, utveckla och förbättra uppföljningen.


BraNok samarbetar med Competenscompagniet, BDO och enskilde konsultföretag i Sverige och har tillgång till ett stort antal konsulter och specialister i Norden.

Interim

 

BraNok erbjuder Interimchef, förändringleder, kvalitetschef och/eller process-/projektledare tillfälligt för specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer ditt företag/din verksamhets fortsatta utveckling.

Målgrupp är offentlig och privat sektor.

Ta gärna kontakt med för ett förutsättningslöst samtal om ni är intresserade
av att hyra en chef-och/eller en förändrings-, kvalitets - eller projektledare.

Operativt ledarprogram

 

- Önskar du bli hälsosam och hållbar i ditt ledarskap?
- Söker du efter möjlighet att träna in nya arbetssätt och färdigheter ?
- Har du funderat på att prova på coaching?

Då kan operativt ledarprogram  (OPL) vara det rätta för dig och din ledningsgrupp. Programmet är framtaget i samarbete med Harald Innbjör - se LinkedIn.

OPL är ett ledarprogram med fokus på hälsosamt, utvecklande och hållbart ledarskap som syftar till att stärka dig som en modern, trygg och framgångsrik ledare.  

Kärnan i programmet är att bli bättre på att leda sig själv och leda andra, genomgång av verktyg och metoder för effektiv verksamhetsutveckling och förbättring.

Vi träffas en halvdag i månaden fysisk eller digitalt. Varje modul består av ett teoriblock med möjlighet till effektiv inlärning så att du vågar träna på hemmaplan.

Mellan modulerna får varje deltagare personlig coaching via digitalt verktyg eller telefon.
Styrkan med att ha personlig coaching är möjligheten att tillsammans med din coach utmanas
och få stöd i beteendeförändring för att åstadkomma önskat resultat. Träning är nyckeln till framgång och utveckling!

Den personliga träningen utgår ifrån framtagen utvecklingsplan. Stor vikt läggs på att skapa medvetenhet, motivation, lust och driv för eget lärande och personlig utveckling för att bli hälsosam och hållbar som chef och ledare.

OPL passar ledningsgrupper, enskilde chefer/ledare - såväl driftsledare som mellanledare.   

Verksamheter som behöver stöd i effektivisering och kostnadsanpassning har kombinerat arbetet med OPL med lyckad resultat!

OPL kan skräddarsys och anpassas verksamhetens behov och utmaningar.

Organisationsutveckling

 

Organisationsutveckling omfattar:

- Strategisk ledarskap
- Utvecklande ledarskap
- Ledningsgrupputveckling
- Förändringsledning
- Kvalitetsledning
- Projektledning
- Medarbetarutveckling
- Kulturanalys
- Coaching/mentorskap.

BraNok skräddarsyr och anpassar utvecklings - och utbildningsinsatser, råd och stöd till organisationer och verksamheter inom privat och offentlig sektor.

Coach / Mentor

 

Söker du efter ett mentorskap för stöd i ditt ledarskap? Eller är det så att du vill testa på coaching för personlig utveckling?

Coaching är en målstyrd process, som stödjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling.
Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där coachen inte har ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med dig.

Ett första coachingmöte är alltid 90 minuter och de resterande 60 min om inget annat önskas. Vanligtvis träffas vi ca var 14 dag live/skype/telefon.
Hur många möten det blir är individuellt. Många med specifika utmaningar kommer igång med 3-4 möten.
Andra vill gå regelbundet över en längre tid för kontinuerlig utveckling, ledarskapscoaching eller livscoaching.

Egentligen kan du få coaching i vad som helst, exempelvis:
- Karriärplanering
- Time management
- Balans i livet
- Självförtroende/självkänsla
- Ledarskap
- Problemlösning
- Organisationsutveckling-/förändring
- Nystart eget förändringsarbete

Du kan även få ett personlig utformat stöd (Mentorskap). Stödet kan ges i form av handledning på plats eller som råd och stöd via skype eller telefon.

För att boka tid, kontakta mig.

Det här säger våra kunder

Gunn-Henny gav mig verktyg för att starta min förändringsresa inom Time management. Tillsammans med Gunn-Henny kunde jag identifiera orsaken till att jag alltid var stressad och kände mig otillräcklig och skapa den positiva förstärkningen som jag behövde för att fortsätt även när jag började tvivla. Idag både hinner jag mer och uppnår mer med min tid eftersom jag har energi och motivation att göra smarta val och gör rätt saker som är viktiga för mig. Någonstans under vår resa började det falla på plats inom mig att den som springer snabbast inte alltid kommer längst utan kanske springer åt helt fel håll. Insikterna våra möten gav önskar jag att alla som undrar vart tiden tar vägen eller känner sig stressade ska få uppleva!Johanna Andersson, Auktoriserad revisor, BDO

I vårt arbete med att utveckla och stärka organisationens ledningssystem har Gunn-Henny bidragit med sin breda kompetens och erfarenhet kring kvalitets- och förändringsarbete. Hon har varit ett värdefullt stöd för oss i det inledande arbetet med förberedelser, planering och utbildning inför genomförandet av förvaltningens utvecklingsprogram för kvalitetsledning enligt ISO9001.Helle Mikkelsen, Utvecklingsledare, Göteborg stad (Intraservice)

Gunn-Henny bisto ledergruppa i tjenesten for utviklingshemmede i Narvik kommune med planlegging, strukturering og gjennomføringen av en rekke økonomiplantiltak. I dette lå endring av tjenestetilbud, omstrukturering av boligmasse, reduksjon av kostnader og stillinger, med et samtidig fokus på å opprettholde kvalitet og nivå på tjenesteproduksjon. Hun gav også coaching til enhetsleder og 4 avdelingsledere på telefon, videokonferanse og i forbindelse med møter i kommunen.

Gunn-Henny la til rette for, og gjennomførte i samarbeid med enhetsleder en stor arbeidsmiljøkartlegging/ kulturanalyse i kommunens største omsorgsbolig for utviklingshemmede. Denne analysen har hatt stor verdi for tjenesten, og brukes fortsatt aktivt i arbeidet med arbeidsmiljø og utviklingsarbeid.

Gunn-Henny har vært engasjert, inspirerende, tilgjengelig og hatt stor verdi for lederutviklingen i UH-tjenesten i Narvik.Jörn Fridfeldt, Enhetsleder Enhet UH, Narvik kommune, Norge

Operativt ledarprogram är ett fantastiskt program. Många borde gå det. Framförallt de som är ”duktig flicka” prestationsprinsessor. Jag började analysera mer av mitt liv efter att jag börjat kursen. Jag fick ork att göra avgörande livsstilsförändringar. Och i dag känner jag att mina val är bättre förankrade i mig som person och jag kan stå upp starkare vid tuffa beslut. Jag har fått en ny verktygslåda tack vare Operativt ledarskap.Marianne Pira, Innovationsledare Uppsala kommun

Gunn-Hennys coachning har fått mig att prioritera mig själv, min tid och mitt välbefinnande framför känslan att jag ”måste” göra det som andra ber mig om. Hon har delat med sig av verktyg och modeller, som väsentligt har förändrat min tidsplanering och kalender. Det uppstår fortfarande perioder av för mycket att göra, men med Gunn-Hennys hjälp vet jag vad jag ska göra för att hantera detta, vilket gör att jag numera undviker långa perioder av stress.Maria Loghmani, Manager BDO

Jeg fikk coaching av Gunn-Henny 2019-2020. I løpet av den tiden har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg kan bruke mine styrker og se og forbedre mine svakheter. Jeg har lært å sortere ut hva som er viktig og hva som må gjøres nå og hva som kan vente. Dette har gitt meg god struktur og oversikt over arbeidsdagen. Gunn- Henny har en egen evne til å se MEG og stille de rette spørsmålene som gjorde det mulig for meg og gå videre og utvikle meg som leder.

Gunn Henny var lyttende og empatisk og lot meg utvikle meg i eget tempo samtidig som hun pushet meg til å gå videre. Dette resulterte i økt selvinnsikt og økt mestringsfølelse i jobb og møte med pårørende.Vera Olsen, Avdelingsleder, Enhet UH Narvik kommune, Norge

Om

Gunn-Henny

 • Nordisk chefserfarenhet från Offentlig sektor
 • Psykologistudier
 • Sjuksköterska med vidareutbildning i Folkhälsomedicin och Psykiatri
 • Diplomerad ICF Coach
 • Certifierad Kvalitetschef
 • Diplomerad Krishanterare
 • Utvecklande ledarskap (UL)

Som förändringsledare och coach hjälper Gunn-Henny privatpersoner, ledare, verksamheter och organisationer med stresshantering, tidsplanering, ledarskapsträning, kulturanalyser, råd och stöd i förändringsledning, kvalitet – och verksamhetsförbättringar.

Gunn-Henny drivs av ett genuint intresse för andra människors utveckling och välbefinnande, och vill bidra till utveckling, nya synssätt och öppna upp för mer livs – och arbetsglädje genom effektiva, lättsamma och beprövade metoder.

Hon brinner för att bidra till en hållbar framtid genom att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta organisationer med ansvarstagande på alla nivåer.

Gunn-Henny ser nyttan av att kombinera struktur med mjuka värden och finna vägar för en bra kommunikation, uppföljning och utvärderande samtal för en lärande organisation.

Gunn-Henny har en bakgrund från intensivvård, ledarskap inom offentlig sektor, management konsulting, entreprenörskap och företagande. Hon ser vikten av att finna balansen mellan arbete och fritid för ett hållbart och hälsosamt liv. Hon älskar friluftsliv och underhåller en god vardagsmotion för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 

Publikationer

Vinterguiden, SvD

För balansen i livet
Läs mer

Enterprise Magazine

Hitta balansen i livet och bli trygg i dig själv
Läs mer