Tid - Balans - Framgång

Om konsten att flytta berg.

Våra tjänster

 

Vad

 

BraNok hjälper organisationer och verksamheter inom privat och offentlig sektor med:

 1. Organisationsutveckling
 2. Kvalitetsledning (styr – och ledningssystem)
 3. Coaching
 4. Interim uppdrag

Hur

 

1. Organisationsutveckling

 • Förändringsledning
 • Stöd vid ledningsgruppsutveckling
 • Skräddarsyr ledarprogram utifrån behov
 • Kulturanalys
 • Coaching/mentorskap

Exempel på uppdrag

Tillsammans med Er stärker vi engagemanget, välmående och prestationen i din organisation. Vi ger stöd vid förändringsledning, workshop kring definierade teman och utbildning i enkla och beprövade metoder.

Huvudfokus är att finnas med som stöd över en lägre period för att träna chefer/ledare att lyckas uppnå beteendeförändring, ändra arbetssätt, kultur och struktur. Hela tiden med fokus på att inte ta över, men bidra till lärande och utveckling i syfte att få effektivare organisationer med hållbara chefer. Antingen träffas vi digitalt eller i fysiska möten.

Kulturanalys kan genomföras om organisationen har verksamheter där arbetsmiljön och kulturen påverkar det dagliga arbete negativt och ohälsa/misstrivsel uppstår. Kulturanalysen ger ledningen ett effektivt verktyg i det fortsatta förändringsarbetet och ger alla berörda möjligheter till delaktighet och involvering.

Vi erbjuder chefscoaching om så önskas.

2.Kvalitetsledning (styr – och ledningssystem)

 • Rådgivning och stöd till ledningen inför planerad utveckling/revidering av styr-/ledningssystem
 • Utbildar i ISO 9001 och ISO 19011
 • Stöd i process och projektledning
 • Granskar och utvärdera befintligt ledningssystem
  (ISO 9001:2015/19011:2018 m.fl., SOSFS 2011:9)
 • Coaching/mentorskap

Exempel på uppdrag

Expertstöd till ledning i arbete med att få på plats ett fungerande styr-/ledningssystem. Initialt präglas arbete av planering och etablering av styrgrupp och projektledning med tydliggörande av roller och ansvar.

Vi ger även stöd i arbete med att få på plats intern revision och ledningens genomgång för att säkerställa kontinuerlig utveckling och förbättring av befintlig verksamhet.

Vi utbildar ledningsgrupper, medarbetare och specialister i t ex ISO 9001 (kvalitetsstandard) och 19011 (revisionsstandard).

Arbetet präglas av styr – och projektmöten, workshop kring definierade teman, utbildning enligt plan och eventuellt coaching om så önskas. Vi tror på enkelhet och att det ska vara lätt att göra rätt.

3. Coaching

 • Ställer du dig frågan om du lever ditt liv som du vill ha det?
 • Har du balans i livet?
 • Är du vän med din tid?
 • Finns det något du vill ändra på?
 • Vad hindrar dig?

Det kanske är rätt läge för dig i ditt liv att göra en förändring. Den där förändringen du känt inom dig att du egentligen behöver/vill/måste/ska/önskar få till men inte vet hur?

Coaching kan vara ett av de effektivaste sätten som finns i dag för att skapa det liv du vill leva.

Inom 3 månader kommer du ha hittat bättre balans i livet för hållbart och hälsosamt liv. Vi ger dig utbildning i enkla och beprövade verktyg som du sen tränar på för att ändra ditt beteende.

4. Interim – uppdrag

Jag, Gunn-Henny, tar interim uppdrag för kortare perioder av 3–6 månader. Aktuella kunder finns inom offentlig och privat sektor som till exempel socialtjänst inklusive vård och omsorg, hälso- och sjukvård samt bygg - och fastighet. Jag har bred kompetens inom ledarskap och har rört mig inom olika organisatoriska roller och funktioner.

Uppdragen kan till exempel vara

 • Högre chefstjänster som förvaltningschef/VD
 • Mellanchef
 • Specialistfunktion som till exempel Kvalitet och utvecklingschef
 • Process och projektledare

När

 

... det passar er. Vi anpassar uppdragen i dialog med er och efter era behov.

För en första sondering, Välkommen att ta kontakt med info@branok.se

Det här säger våra kunder

Gunn-Henny gav mig verktyg för att starta min förändringsresa inom Time management. Tillsammans med Gunn-Henny kunde jag identifiera orsaken till att jag alltid var stressad och kände mig otillräcklig och skapa den positiva förstärkningen som jag behövde för att fortsätt även när jag började tvivla. Idag både hinner jag mer och uppnår mer med min tid eftersom jag har energi och motivation att göra smarta val och gör rätt saker som är viktiga för mig. Någonstans under vår resa började det falla på plats inom mig att den som springer snabbast inte alltid kommer längst utan kanske springer åt helt fel håll. Insikterna våra möten gav önskar jag att alla som undrar vart tiden tar vägen eller känner sig stressade ska få uppleva!Johanna Andersson, Auktoriserad revisor, BDO

I vårt arbete med att utveckla och stärka organisationens ledningssystem har Gunn-Henny bidragit med sin breda kompetens och erfarenhet kring kvalitets- och förändringsarbete. Hon har varit ett värdefullt stöd för oss i det inledande arbetet med förberedelser, planering och utbildning inför genomförandet av förvaltningens utvecklingsprogram för kvalitetsledning enligt ISO9001.Helle Mikkelsen, Utvecklingsledare, Göteborg stad (Intraservice)

Gunn-Henny bisto ledergruppa i tjenesten for utviklingshemmede i Narvik kommune med planlegging, strukturering og gjennomføringen av en rekke økonomiplantiltak. I dette lå endring av tjenestetilbud, omstrukturering av boligmasse, reduksjon av kostnader og stillinger, med et samtidig fokus på å opprettholde kvalitet og nivå på tjenesteproduksjon. Hun gav også coaching til enhetsleder og 4 avdelingsledere på telefon, videokonferanse og i forbindelse med møter i kommunen.

Gunn-Henny la til rette for, og gjennomførte i samarbeid med enhetsleder en stor arbeidsmiljøkartlegging/ kulturanalyse i kommunens største omsorgsbolig for utviklingshemmede. Denne analysen har hatt stor verdi for tjenesten, og brukes fortsatt aktivt i arbeidet med arbeidsmiljø og utviklingsarbeid.

Gunn-Henny har vært engasjert, inspirerende, tilgjengelig og hatt stor verdi for lederutviklingen i UH-tjenesten i Narvik.Jörn Fridfeldt, Enhetsleder Enhet UH, Narvik kommune, Norge

Operativt ledarprogram är ett fantastiskt program. Många borde gå det. Framförallt de som är ”duktig flicka” prestationsprinsessor. Jag började analysera mer av mitt liv efter att jag börjat kursen. Jag fick ork att göra avgörande livsstilsförändringar. Och i dag känner jag att mina val är bättre förankrade i mig som person och jag kan stå upp starkare vid tuffa beslut. Jag har fått en ny verktygslåda tack vare Operativt ledarskap.Marianne Pira, Innovationsledare Uppsala kommun

Gunn-Hennys coachning har fått mig att prioritera mig själv, min tid och mitt välbefinnande framför känslan att jag ”måste” göra det som andra ber mig om. Hon har delat med sig av verktyg och modeller, som väsentligt har förändrat min tidsplanering och kalender. Det uppstår fortfarande perioder av för mycket att göra, men med Gunn-Hennys hjälp vet jag vad jag ska göra för att hantera detta, vilket gör att jag numera undviker långa perioder av stress.Maria Loghmani, Manager BDO

Jeg fikk coaching av Gunn-Henny 2019-2020. I løpet av den tiden har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg kan bruke mine styrker og se og forbedre mine svakheter. Jeg har lært å sortere ut hva som er viktig og hva som må gjøres nå og hva som kan vente. Dette har gitt meg god struktur og oversikt over arbeidsdagen. Gunn- Henny har en egen evne til å se MEG og stille de rette spørsmålene som gjorde det mulig for meg og gå videre og utvikle meg som leder.

Gunn Henny var lyttende og empatisk og lot meg utvikle meg i eget tempo samtidig som hun pushet meg til å gå videre. Dette resulterte i økt selvinnsikt og økt mestringsfølelse i jobb og møte med pårørende.Vera Olsen, Avdelingsleder, Enhet UH Narvik kommune, Norge

Om oss

Gun-Henny

Ägare och VD BraNok

Gunn-Henny har 30 års ledarerfarenhet från offentlig sektor och privat sektor i Norge och Sverige. Hon har även erfarenhet från idéburen verksamhet. Uppdragen har omfattat roller som chef folkhälsoarbete, kvalitetschef, områdeschef och förvaltningschef.

Hon har dessutom flera års erfarenhet av management Consulting i Norden främst inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg.

Gunn-Henny har sin grund i psykologi, är sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri och folkhälsa, certifierad Kvalitetschef (Universitet i Oslo) och diplomerad Coach ICF ACC. Hon har i rollen som Coach erfarenhet att få chefer och medarbetare att må bättre och utvecklas i sina roller.

Gunn-Henny har sin spetskompetens inom ledarskap, kvalitet och verksamhetsutveckling och coaching.

Gunn-Henny arbetar alltid i partnerskap tillsammans med sina kunder där hon har en öppen dialog och involverande arbetssätt i syfte att bidra till lärande och utveckling.

Gunn-Henny har många samarbetspartners i uppdrag hon tar – några presenteras nedan.

Bo Engström

Bo Engström

Bo är VD och senior utredningskonsult vid AB Utredningsspecialisten.

Bo har under drygt tre decennier varit yrkesverksam med kvalificerat utrednings- och analysarbete inom socialtjänst, vård och omsorg. De senaste åren i uppdrag som senior utredare, director och planerings- och utredningschef. Alltsedan 1980-talet har en specialinriktning varit att bistå företag och organisationer med undersökningar utifrån ett kund-/klient-/brukar-perspektiv. Ett annat specialområde har handlat om FoU-frågor, med uppdrag från nationella och regionala aktörer.

Bo hämtar tidigare yrkeserfarenhet från konsultverksamhet och regionalt och lokalt forsknings- och utvecklingsarbete (FoU), från befattningar som FoU-chef och projektledare i olika FoU-sammanhang. En annan central del av hans yrkesbakgrund utgörs av arbete på nationell nivå som utredare, projektledare och sakkunnig vid Socialstyrelsen, konsult vid Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting.

Gunn-Henny arbetar tillsammans med Bo i uppdrag där kunden önskar stöd i kvalificerat utredningsarbete och analys, i arbete med utveckling och förbättring av organisation, rutiner och processer samt granskning av befintliga system.

Bo har akademisk bakgrund som socionom och beteendevetare.

Marie Svedberg Axelson

Marie Svedberg Axelson

Marie driver sedan 2006 företaget MikS LedarCoaching.

Hon är en positiv och affärsdriven HR-och ledarkonsult med bred erfarenhet av alla delar inom HR-arbetet. Marie har gedigen chefserfarenhet och erfarenhet från ledningsgruppsarbete och hennes akademiska bakgrund är socionom med inriktning på HR.

Marie har lätt att snabbt sätta sig in i olika situationer och förutsättningar och att se kopplingen mellan HR, ledarskapet och verksamheten. Hon har en stor förmåga att samarbeta, motivera och ”få med sig” andra och skapa förtroende hos chefer och medarbetare.

Marie levererar det hon lovar och arbetar både operativt och strategiskt. Hennes ledstjärnor är Glädje, Utveckling och Resultat och hennes mission är «Hjälpa andra lyckas».

Harald Innbjör

Harald Innbjör

Harald Innbjör är anställd hos Wergeland rådgivning AS, som kvalitet och HMS rådgivare och med ansvar för ledarprogrammet Operativ driftsutveckling – ODU.

Harald har gedigen spetskompetens som rådgivare och utbildare inom kvalitetsledning, som att bistå i utveckling av ledningssystem, implementera lean – metodik, riskstyrning och GAP- analyser 9001/14001 med mera. På uppdrag av kunden genomför han kvalitet och HMS - revisioner, kurser i kvalitet, revision och kommunikation.

Han har sedan 2018 varit anställd vid Universitetet /NTNU Gjövik (Norge) som universitetslektor och utbildare i ledarskap. Han har lång erfarenhet som Management Consult i Norden.

Gunn-Henny arbetar tillsammans med Harald i uppdrag där kunden önskar stöd i arbete med utveckling och förbättring av ledningssystem samt utbildning och även granskning av befintliga system. Operativt ledarprogram är andra områden de har ett nära samarbete kring.

Harald är utbildad civilagronom och har en mastergrad i pedagogik.

Kontakta oss

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Publikationer

Nordic Wellness

Välj rätt guide i den personliga utvecklingens djungel.

Sida 97
Läs mer

Vinterguiden, SvD

För balansen i livet.
Läs mer

Enterprise Magazine

Hitta balansen i livet och bli trygg i dig själv.
Läs mer